Prawo

Kodeks Pracy
Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

Przeczytaj lub pobierz Kodeks Pracy (plik .pdf))

Inne przepisy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przeczytaj lub pobierz