Poprzednia :: 1 :: Następna

Od 1 września szkolenia BHP jeszcze taniej!

Jesienna Promocja - zamów szkolenie w naprawdę dobrej cenie...

więcej >>

Obowiązki pracodawcy

w zakresie wyznaczania pracowników do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji...

więcej >>

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

wykonywane przez doświadczonych, byłych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej - już od 500 zł...

więcej >>

Nasza specjalność - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Ochrona Przeciwpożarowa

Nasza Oferta, to m.in.:
Szkolenia w zakresie BHP: dla pracodawców (podstawowe, okresowe), osób kierujących pracownikami, pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych oraz pracowników na stanowiskach robotniczych (wstępne ogólne, stanowiskowe, podstawowe, okresowe) – zgodnie ze znowelizowanym w październiku 2007 roku rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy.
Wykonywanie zadań służby BHP w zakładach pracy. Doradztwo w zakresie BHP oraz P.Poż., opracowanie instrukcji BHP i P. Poż. (m.in. instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, instrukcje i opracowania dot. dobrej praktyki higienicznej) oraz ocen ryzyka zawodowego. Więcej
Kontakt

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy i jest w szczególności obowiązany: organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewniać przestrzeganie w zakładzie przepisów oraz zasad BHP, zaznajamiać pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnić prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie, informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, odbywać szkolenie podstawowe i okresowe...

Za naruszanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy grozi mandat do wysokości 2 tys. zł, lub grzywna w wysokości do 30 tys. zł.

Nowe zasady szkoleń BHP

INFO | Szkolenia BHP

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 196, poz. 1420) wprowadziła nowe druki zaświadczeń o odbyciu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy...

Jakie kary może nałożyć na firmę inspektor pracy

INFO | Czytaj w artykule Agnieszki Brzostek - na gazetaprawna.pl

Inspektorzy Pracy mogą przeprowadzać kontrolę przestrzegania prawa pracy oraz legalności zatrudnienia bez wcześniejszego uprzedzenia o każdej porze dnia i nocy. Inspektorzy stwierdzając nieprawidłowości w zakresie przestrzegania prawa pracy będą mogli nałożyć na przedsiębiorców mandaty do wysokości 2 tys. zł. Dodatkowo pracodawcy co najmniej dwukrotnie ukarani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika będą musieli zapłacić nawet 5 tys. zł, jeśli w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania znów popełnią takie wykroczenie.